ขนส่งและการจัดการ

สหรัฐ
ติดตามการจัดส่งแบบมาตรฐาน
เซ็นชื่อและติดตามการจัดส่งด่วน: ฟรี 7-13 วันทำการ

ประเทศอังกฤษ
ติดตามการจัดส่งแบบมาตรฐาน
เซ็นชื่อและติดตามการจัดส่งด่วน: ฟรี 7-13 วันทำการ

แคนาดา
ติดตามการจัดส่งแบบมาตรฐาน
เซ็นชื่อและติดตามการจัดส่งด่วน: ฟรี 7-13 วันทำการ

ยุโรป
ติดตามการจัดส่งแบบมาตรฐาน
เซ็นชื่อและติดตามการจัดส่งด่วน: ฟรี 7-13 วันทำการ

ออสเตรเลีย
ติดตามการจัดส่งแบบมาตรฐาน
เซ็นชื่อและติดตามการจัดส่งด่วน: ฟรี 7-13 วันทำการ

นิวซีแลนด์
ติดตามการจัดส่งแบบมาตรฐาน
เซ็นชื่อและติดตามการจัดส่งด่วน: ฟรี 7-13 วันทำการ

ส่วนที่เหลือของโลก
ติดตามการจัดส่งแบบมาตรฐาน: 7-13 วันทำการ (ขึ้นอยู่กับสถานที่)
การจัดส่งแบบลงทะเบียนและแบบลงทะเบียนด่วน: $15.99 4-6 วันทำการ

*เวลาจัดส่งขึ้นอยู่กับความพร้อมของสินค้าและไม่รวมความล่าช้าในการผ่านพิธีการศุลกากร/ศุลกากร*

กรุณาส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งโดยตรงไปที่ contact@hisopet.com

การจัดการ
คำสั่งซื้อทั้งหมดจะถูกจัดส่งจากคลังสินค้าของเราภายใน 2 วันทำการ ในช่วงที่มีผู้ใช้บริการสูงสุด สามารถเพิ่มเป็นภายใน 4 วันทำการ Hisopet™ จะไม่รับผิดชอบต่อการคืนเงินค่าขนส่งในกรณีที่การจัดส่งล่าช้าเนื่องจากความพร้อมของผลิตภัณฑ์ การจัดส่งไปยัง PO BOX ในบางครั้งอาจใช้เวลาจัดส่งนานถึง 15 วัน

Hisopet™ จะไม่รับผิดชอบต่อพัสดุที่ไม่ได้ติดตามและสูญหาย เราไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า การจัดส่งที่สูญหายหรือเสียหาย หรือคำสั่งซื้อที่ส่งไปยังที่อยู่ที่ไม่ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง หรือที่อยู่ที่ถูกต้อง Hisopet™ จะช่วยติดตามพัสดุที่หายไปได้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม หากเลือกการจัดส่งที่ไม่ได้ติดตาม เป็นความรับผิดชอบของลูกค้าในการติดตามพัสดุกับผู้ขนส่ง Hisopet™ จะไม่รับผิดชอบต่อการคืนเงินค่าขนส่งในกรณีที่การจัดส่งล่าช้าเนื่องจากความพร้อมของผลิตภัณฑ์

ภาษีและอากรปลายทางในพื้นที่
Hisopet™ ไม่มีอำนาจควบคุมภาษีศุลกากรหรือภาษีนำเข้าใดๆ ที่สามารถเรียกเก็บได้เมื่อสินค้าถึงประเทศปลายทาง ค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจทำให้เกิดความล่าช้าและลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเหล่านี้ Hisopet™ แนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบกับหน่วยงานศุลกากรในพื้นที่ก่อนทำการสั่งซื้อ